ثبت نام در چهاردهمین دوره مسابقات کانتر استریک گلوبال کشوری بلکراک

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • مشخصات بازیکن شماره یک

  • مشخصات بازیکن شماره دو

  • مشخصات بازیکن شماره سه

  • مشخصات بازیکن شماره چهار

  • مشخصات بازیکن شماره پنج

  • قیمت: 50,000 تومان